Scroll to top
GLOBAL EMBASSY

21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

E.  info@globalembassy.edu.vn

W.  globalembassy.edu.vn

F.  globalembassy.edu.vn

Presented Reggio Children to the Deputy Minister of Education and Training Nguyen Huu Do

September 10, 2020, together with H.E. Antonio Alessandro, the Italian Ambassador to Vietnam, we presented Reggio Children to the Deputy Minister of Education and Training, Nguyen Huu Do, and other officials. There was great interest for this Italian educational approach and for new possibilities of collaboration.?????

Ngày 10/09/2020, Cùng với Ngài Antonio Alessandro – Đại sứ Ý tại Việt Nam, chúng tôi đã giới thiệu Hướng tiếp cận Reggio Emilia đến thứ trưởng Bộ Giáo dục, Ngài Nguyễn Hữu Độ và các cán bộ. Đã có rất nhiều quan tâm dành cho hướng tiếp cận giáo dục này của Italia và mở ra nhiều triển vọng hợp tác. ?????