Scroll to top
GLOBAL EMBASSY

21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

E.  info@globalembassy.edu.vn

W.  globalembassy.edu.vn

F.  globalembassy.edu.vn

Education Pathway

B2C Harvard - Project Zero (PZ)

B2C Harvard - Project Zero (PZ)

HARVARD GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION, PROJECT ZERO (PZ), USA Project Zero, founded...

Read More