Scroll to top
GLOBAL EMBASSY

21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

E.  info@globalembassy.edu.vn

W.  globalembassy.edu.vn

F.  globalembassy.edu.vn

Về Global Embassy

Global Embassy gồm một mạng lưới các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và thiết kế có chung quan điểm về giáo dục, cùng hợp tác để:

• Tư vấn và hướng dẫn dựa trên phương pháp giảng dạy tiên tiến dành cho giáo dục tương lai;
• Tiến hành các công trình nghiên cứu và các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo chuyên môn cho giáo viên.

Tầm nhìn

Trở thành nguồn cung cấp dịch vụ toàn cầu cho tương lai của học tập và giảng dạy thông qua mạng lưới kết nối với các chuyên viên và tổ chức giáo dục hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh

Truyền cảm hứng thông qua chia sẻ kiến thức kỹ năng và chuyên môn nhằm tăng thêm sức mạnh cho học sinh, giáo viên và các nhà giáo dục để tìm thấy hướng đi và mục đích của mình.

Dịch vụ

Tổ chức (B2B)

Cá nhân (B2C)