Scroll to top
GLOBAL EMBASSY

21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

E.  info@globalembassy.edu.vn

W.  globalembassy.edu.vn

F.  globalembassy.edu.vn

Học viện Royal Embassy (REA)

Học viện Royal Embassy (REA)

Học viện Royal Embassy (REA) là Trường liên cấp 1-2-3 sử dụng Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) vào giảng dạy, tích hợp chương trình thể thao và nghệ thuật cao cấp. Tại REA, chúng tôi xem sự sáng tạo là giá trị cốt lõi để xây dựng và duy trì sự học hỏi và khám phá lâu dài.

Là một thành viên trong Tổ chức Giáo dục Embassy Education, chúng tôi là một phần thiết yếu của hành trình trải nghiệm dành cho tất cả học sinh – không phân biệt giới tính, từ cấp mầm non cho đến trung học phổ thông và xa hơn nữa – cách theo đuổi cuộc sống một cách hoàn thiện và đầy ý nghĩa.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://royalembassy.edu.vn/