XÂY DỰNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng khung chương trình giáo dục không đơn thuần là thay đổi sách giáo khoa sau một vài năm áp dụng trong thực tế. Thay vào đó, các trường học và các tổ chức giáo dục cần một chiến lược toàn diện khi áp dụng và lựa chọn chương trình giảng dạy, cân nhắc các điều kiện cần, làm thế nào chuẩn bị tối ưu nhất cho tương lai của mỗi học sinh. Tại Global Embassy, chúng tôi tin rằng giáo dục cần đặt nhu cầu của học sinh làm trọng tâm và tập trung xây dựng khung chương trình phù hợp nhằm nuôi dưỡng và phát triển giáo dục sáng tạo.

Chương trình chuẩn tạo ra sự khác biệt lớn

Một chương trình giảng dạy theo quy chuẩn của thế giới, tích hợp cùng với các nội dung do giáo viên tạo ra, sách và các tài liệu tham khảo, các học liệu, giáo cụ, tư liệu giảng dạy từ tự nhiên, xung quanh môi trường sống kết hợp với các tài nguyên số là một nền tảng cốt lõi hình thành nên một môi trường học thành công. Tuy nhiên, để tạo ra trải nghiệm học tập chất lượng cao nhất, nhằm tối đa hóa tiềm năng phát triển của học sinh, môi trường xung quanh trường học cũng phải được chú trọng và được lồng ghép khéo léo, tích hợp vào các chương trình giảng dạy của trường; từ đó, tạo ra một môi trường đề cao tư duy sáng tạo và phản biện, đi kèm với khả năng thích ứng - những kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21. Chúng tôi tin rằng đây là những kỹ năng tất yếu mỗi học sịnh cần có để chuẩn bị cho tương lai.

Global Embassy cam kết chất lượng cao nhất thông qua việc tư vấn xây dựng và triển khai khung chương trình hiệu quả

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Global Embassy, với sự cố vấn chặt chẽ của Reggio Children, sẽ làm việc trực tiếp với các đối tác trường, sử dụng phương pháp đã được công nhận và đưa ra các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng chương trình học cụ thể phù hợp với từng đối tác trường. Cụ thể:

• Khảo sát thực tế hoạt động, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện tại của trường để đánh giá mức độ sẵn sàng cho việc áp dụng chương trình giảng dạy mới
• Thiết kế và xây dựng khung chương trình mới, dựa trên yêu cầu, đặc thù và điều kiện của trường
• Xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu, học liệu, giáo trình, giáo cụ giảng dạy, phù hợp với chương trình học
• Đào tạo giáo viên, đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao năng lực, phát triển chuyên môn phù hợp cho giáo viên