XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Xây dựng kế hoạch kinh doanh là bước quan trọng để đảm bảo tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của trường được truyền tải đến mọi cá nhân; đảm bảo từ cấp quản lý tới nhân viên của trường được truyền cảm hứng và cụ thể hóa thành những hành động nhằm mang đến thành công. Quá trình hoạch định chiến lược cần cẩn trọng, nhưng cũng cần năng động, nhạy bén, tập trung vào những thay đổi để có thể mang lại thành công bền vững.

Việc hoạch định chiến lược là yếu tố quan trọng để thành công

Global Embassy giúp đối tác xây dựng và thực hiện quy trình hoạch định chiến lược toàn diện, khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất. Chúng tôi:

• Tìm hiểu giá trị, quy trình chiến lược hiện tại, so sánh và đối chiếu với cấu trúc, mục tiêu và vai trò của từng bộ phận, cá nhân
• Tham gia trao đổi với các cấp quản lý, bộ phận, phòng ban, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đánh giá thế mạnh và năng lực thực tế, xác định phạm vi cần củng cố và cải thiện
• Xác định tầm nhìn và tập hợp các hành động, đánh giá và sắp xếp mức độ quan trọng với trường, từ đó, tạo ra kế hoạch triển khai cần thiết
• Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, giúp nhà trường nhận biết các mục tiêu đã đạt và chưa đạt