QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Các chính sách và quy trình vận hành chi tiết và cụ thể là những yếu tố quan trọng đối với công tác vận hành của một trường học. Global Embassy tư vấn cho các trường về việc tạo nên chính sách phù hợp cho hoạt động quản lý vận hành trường học. Quy trình đánh giá và phản hồi hiệu quả là cũng một nhân tố không kém phần quan trọng trong kế hoạch vận hành của trường. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi, bao gồm cả các chuyên gia trong nước và quốc tế, dày dạn kinh nghiệm sẽ thực hiện đánh giá và phân tích tại chỗ cho từng dự án.

Cam kết của chúng tôi là giúp mỗi trường phát triển không ngừng bằng cách thiết lập các quy trình vận hành hiệu quả.

Kế toán và Tài chính

Global Embassy cung cấp đánh giá chuyên môn về cấp độ nhân viên, chính sách lương, các hoạt động thu chi, thuế, ngân sách hoạt động và báo cáo tài chính nhằm giúp các cấp quản lý hiểu rõ tình hình tài chính của trường khi lập kế hoạch trong tương lai.

Chuỗi cung ứng và vận chuyển

Global Embassy cung cấp các đánh giá đầy đủ tại chỗ về các hoạt động vận chuyển của trường ở tất cả các phạm vi, phòng ban, đưa ra giải pháp giúp tối ưu hóa chi phí và hiệu quả hoạt động.

Cơ sở vật chất và Trang thiết bị

Global Embassy cung cấp các khuyến nghị thực tế cho các trường, giúp họ sử dụng hiệu quả hơn các cơ sở và thiết bị hiện có. Các khuyến nghị của chúng tôi liên quan đến việc giám sát và bảo trì toàn bộ khuôn viên trường cũng như các giáo cụ phục vụ cho việc giảng dạy và các thiết bị vận hành tại trường. Chúng tôi tư vấn và đưa ra giải pháp để trường hoạt động với cơ cấu tinh gọn và đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, đáp ứng nhu cầu về thiết bị và cơ sở vật chất hàng ngày, không chỉ cho hiện tại mà còn chuẩn bị cho những nhu cầu trung và dài hạn trong tương lai.

Hoạt động mua hàng

Global Embassy cung cấp giải pháp chuyên môn để hỗ trợ các trường thực hiện phân tích các hành vi và yêu cầu mua hàng của họ nhằm tối ưu hóa nguồn lực nhưng vẫn thúc đẩy hiệu quả trong các hoạt động mua hàng của trường.

Xây dựng nền tảng chương trình

Global Embassy cung cấp giải pháp chuyên môn cho những trường học có mong muốn áp dụng các chương trình nền tảng tiên tiến. Ngoài ra, với chuyên môn vững vàng, chúng tôi có khả năng hỗ trợ các trường cải thiện hệ thống chương trình hiện tại.

Quản trị nhân sự

Global Embassy có thể hỗ trợ các đối tác trường sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực hiện có của họ bằng cách tăng cường hiệu quả phối hợp và quy trình tương tác giữa các bộ phận. Global Embassy còn cung cấp hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống các văn bản chính sách cần thiết, xuyên suốt trong toàn bộ phạm vi quản lý nguồn nhân lực.

Huấn luyện đội ngũ quản lý

Một nhân viên giảng dạy của trường không chỉ là cá nhân duy nhất thừa hưởng những lợi ích từ chương trình đào tạo, phát triển chuyên nghiệp. Bằng cách thiết kế và triển khai một chương trình đào tạo và phát triển chuyên nghiệp dành cho đội ngũ lãnh đạo của trường và những nhân viên hỗ trợ, Global Embassy có thể giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của trường. Chúng tôi tư vấn xây dựng các khóa đào tạo, huấn luyện cho ban lãnh đạo trường, ở tất cả các cấp bao gồm: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc Vận hành, Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc nhân sự, Giám đốc Tài chính, v.v.

Các khóa đào tạo được trực tiếp huấn luyện bởi các chuyên gia trong nước, và nước ngoài của Global Embassy, song song đó, kết hợp với kinh nghiệm, chuyên môn của Ban lãnh đạo trường nhằm tinh lọc các bộ kỹ năng mềm của họ một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tối ưu hóa chi phí và thời gian cho trường.

Huấn luyện phụ huynh - Tạo ra sự kết nối “Gia đình - Nhà trường"

Trong giáo dục, sự kết nối giữa gia đình và nhà trường vô cùng quan trọng. Nhận thức sâu sắc về vấn đề này, Global Embassy nhận thấy sự phát triển của mối liên hệ gia đình-nhà trường là một yêu cầu tất yếu trong môi trường giáo dục ngày nay, đặc biệt ở bậc giáo dục mầm non.

Global Embassy cung cấp các buổi đào tạo cho phụ huynh thông qua các buổi họp mặt giữa nhà trường và phụ huynh, các buổi hội thảo tập trung vào nội dung giáo dục đầu đời cho trẻ. Chúng tôi tổ chức những buổi chia sẻ dành cho phụ huynh và các chuyên gia, nhằm nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của phương pháp giáo dục Reggio Emilia Approach©, từ đó giúp phụ huynh hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự kết nối giữa gia đình và nhà trường đối với sự phát triển của trẻ.