QUẢN LÝ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Khả năng mang lại cho học sinh một trải nghiệm giáo dục đồng bộ và chất lượng quốc tế là mục tiêu hướng đến của bất kỳ đơn vị giáo dục nào. Các dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng của Global Embassy sẽ hỗ trợ hệ thống trường học ở mọi quy mô, thông qua cách tiếp cận có cấu trúc chặt chẽ, có kế hoạch, đảm bảo tầm nhìn dài hạn và phát triển bền vững.

Mô hình quản lý chất lượng của chúng tôi được chuẩn hóa để có thể áp dụng, triển khai và điều phối các hệ thống trường học theo nhiều quy mô khác nhau; phối hợp các hoạt động của nhiều cơ sở, chi nhánh, đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn mực thông qua một nền tảng vận hành chắc chắn và đáng tin cậy. Chúng tôi làm việc với từng đối tác trường nhằm củng cố nền tảng hoạt động cốt lõi, từ đó tạo nên sự gắn kết hiệu quả trên toàn hệ thống trường học.

 

Dịch vụ tư vấn Đảm bảo chất lượng của Global Embassy bao gồm:

• Phân tích cấu trúc tổ chức của trường để xác định các cá nhân nòng cốt và trách nhiệm của họ - yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp trải nghiệm giáo dục chất lượng
• Giám sát toàn bộ chu trình quản lý chất lượng của trường, bắt đầu bằng việc sắp xếp thông tin và tái định nghĩa chất lượng giáo dục của trường, ghi nhận hiệu suất hoạt động hiện tại đối chiếu với định nghĩa về chất lượng đã xác minh, ghi lại các dữ liệu trong hoạt động điều hành, các chính sách, quy trình hiện hành và đánh giá lại trình độ giảng dạy của giáo viên. Sau khi hiểu được thực trạng hoạt động của trường, các chuyên gia tư vấn của Global Embassy có thể giúp tạo ra và thực hiện một hệ thống ghi nhận phản hồi và giám sát các hoạt động, cho phép nhà trường hiểu rõ về những điểm mạnh, điểm yếu của mình để từ đó tập trung tìm ra giải pháp khắc phục.

Chuyên gia tư vấn của Global Embassy sẽ yêu cầu các cấp quản lý tham gia vào những thời điểm thích hợp. Điều này giúp cải thiện tình hình giao tiếp và sự thấu hiểu trong toàn bộ đội ngũ, từ ban giám đốc điều hành cấp cao, tới quản lý cấp trung, cấp thực thi, cũng như những người chịu trách nhiệm trong việc lên kế hoạch, thiết lập mục tiêu, quản lý chất lượng chuyên môn, học thuật, quản lý nguồn lực, truyền thông, v.v.

Để đảm bảo sự đồng bộ trong việc cung cấp các trải nghiệm giáo dục có chất lượng cho mọi học sinh trong trường, Global Embassy nhấn mạnh việc xây dựng các chính sách và thủ tục, áp dụng trên toàn bộ hệ thống trường học, tất cả các chi nhánh của trường và thậm chí cho các đối tác đang hợp tác với trường.

Global Embassy nhận thức rõ rằng thực trạng hoạt động của mỗi trường luôn khác nhau và điều này phụ thuộc vào những yếu tố về địa lý, văn hóa, chính trị, xã hội; nên việc tập trung nghiên cứu và thấu hiểu điều này là một trong những điểm hết sức quan trọng. Chính vì lý do này, giải pháp từ Global Embassy sẽ được tùy chỉnh phù hợp với các yêu cầu đặc thù về vận hành, môi trường pháp lý, văn hóa, truyền thống của từng đối tác trường. Chúng tôi luôn nghiên cứu tỉ mỉ và đưa ra giải pháp riêng biệt cho mỗi trường, ở từng khu vực khác nhau.